„10 Lutego. Ulica Symboliczna” Małgorzaty Sokołowskiej