100. rocznica odzyskania niepodległości i powstania Marynarki Wojennej RP w Muzeum MW w Gdyni