Dzieci z SP nr 18 w Gdyni poznają „Zapusty kaszubskie”