Dzieci z SP nr 21 robią świąteczne lampiony. Zajęcia z Ewą Narloch-Kerszka