Finisaż wystawy W. Frąckowskiej oraz projekcja filmu „Kaszubskie Wesele”