„Mocarz”, czyli o historii Daniela Czapiewskiego migawek kilka