Pierwsze wykłady dr. Tomasza Rembalskiego dla słuchaczy Centrum Aktywności Seniora