Polesie Zachodnie – wykład Olgi Borysenko. Fot. Żaneta Janicka