Powitanie Daru Młodzieży powracającego z Rejsu Niepodległości