Pożegnanie prof. Aurelii Jankowskiej-Polańskiej. Fot. Tadeusz Bień