Robimy świąteczne kartki – czyli zajęcia plastyczne dzieci z SP nr 18 z Ewą Narloch-Kerszka