Rozdano Srebrną Tabakierę Abrahama. Fot. Żaneta Janicka i Jerzy Miotke