Uroczystość nadania imienia nazwy parkowi Franciszka Ornassa w Wielkim Kacku