Uroczystości Abrahamowe 2021 – pod pomnikiem Antoniego Abrahama