Uroczystości Abrahamowe, otwarcie plenerowej wystawy na placu Kaszubskim i prezentacja baneru przy ul. Mściwoja 10