Wieczór wspomnień o Ks. Prałacie Hilarym Jastaku i prezentacja prac kursantek złotnicy