„Wieś sprawiedliwych. Świadkowie” – projekcja filmu