Wizyta górników i projekcja filmu Ewy Górskiej pt. „Grudzień ’70”