Wystawa – „Serce Gdyni – plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej fotografii”