17
kwi

Skry Ormuzdowe 2023

12 kwietnia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku odbyła się gala miesięcznika „Pomerania” ‒ Ormuzdowe…