Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obchodzi w tym roku 60. rocznicę powstania i działalności. Z tej okazji w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyło  się jubileuszowe spotkanie. Uroczystość odbyła się 28 października a rozpoczął ją występ Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia” Koncertem Pieśni Kaszubskich. W dalszej części tego wieczoru prof. Józef Borzyszkowski wygłosił wykład na temat  ”Ojcowie -Założyciele Zrzeszenia Kaszubskiego”

Kwintesencją tego wykładu była charakterystyka ruchu kaszubskiego zanim powstało ZKP oraz ukazanie sylwetek najbardziej zaangażowanych a dziś już ni    eżyjących założycieli tej organizacji. Pierwszorzędną publikacją do której prof. nawiązywał była książka prof. Cezarego Obracht-Prądzyńskiego „Zjednoczeni w idei” , którą wydał Instytut Kaszubski. Po wykładzie odbyła się debata o reaktywacji ruchu kaszubskiego na Pomorzu i perspektywach jego rozwoju, w której wzięli udział Regina Grzenkowicz Kaliszewska z Wejherowa, Teresa Hoppe z Gdyni i Józef Borzyszkowski z Gdańska. Debatę moderował Dariusz Majkowski redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”. W uroczystości wzięli udział Marek Stępa wiceprezydent Miasta Gdyni, radni Miasta Gdyni Jarosław Kłodziński, Stanisław Borski, przewodniczący Rad Dzielnic Gdynia Oksywie Danuta Krygier i Gdynia Grabówek Zenon Rohde, prezesi oddziałów ZKP z Gdańska Grzegorz Jaszewski i Wierzchucina Jadwiga Kirkowska, a także bardzo licznie członkowie oddziału gdyńskiego ZKP.  Współorganizatorem jubileuszowego spotkania był gdyński oddział ZKP.