4 listopada 2016 r. w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyła się wieczornica poświęcona tradycjom zaduszkowym jakie towarzyszyły od wieków mieszkańcom tego regionu.

Podczas spotkania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, mgr Jerzy Kąkol wygłosił prelekcję na temat  „Zapomniane gdyńskie nekropolie”. Prelegent przedstawił w niej historię i losy nieistniejących już cmentarzy cholerycznych, ewangelickich oraz niektórych katolickich, na terenie Gdyni, ilustrując bogato swój przekaz ciekawymi przeźroczami. Ważnym uzupełnieniem prelekcji było zapoznanie słuchaczy z publikacjami związanymi z  tym  tematem.

W dalszej części programu pokazany został film Piotra Zatonia i Eweliny Karczewskiej „Ze śmiercią na ty”.  Jest to film dokumentalny, oparty na relacjach osobistych mieszkańców  południowych Kaszub na temat obrządków pośmiertnych i około pogrzebowych, występujących w tych okolicach. Obecna jest w nim bardzo znana i wciąż kultywowana tradycja Pustej Nocy, opis pożegnania osób zmarłych, sposoby wybawiania dusz czyścowych oraz mrożąca krew w żyłach walka z wampirami. W filmie znajduje się też wypowiedż ks. prof. Jana Perszona, wybitnego znawcy tego tematu.

Pokaz filmu był podstawą bardzo ciekawej dyskusji jaka nawiązała się pomiędzy uczestnikami wieczornicy a Twórcami filmu, którzy chętnie opowiadali jakie były motywy nakręcenia tego filmu, jak pozyskiwali rozmówców do jego realizacji, jakie były trudności podczas kręcenia filmu ale również o reakcjach widzów, uczestniczących w podobnych prezentacjach. W toku dyskusji okazało się, że niektóre z przywoływanych obrzędów są nadal praktykowane nie tylko na wsiach ale także w środowiskach wielkomiejskich.

Nastrój zaduszkowy uzupełniła ciekawa  listopadowa  scenografia.

Poniżej fotorelacja autorska Ewy Hoppe.