23 listopada w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni gościł dr Krzysztof Korda. Opowiadał o swojej najnowszej książce „Ks. Ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia Historyczna”.
Spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Kordą rozpoczęło się od krótkiej prezentacji, która przybliżyła zebranym miejsca związane z ks. Józefem Wryczą, osoby, jakie pomagały autorowi w napisaniu książki i materiały zebrane przez niego podczas kilkuletniej pracy nad publikacją.
W drugiej części spotkania Krzysztof Korda odpowiadał na pytania redaktora „Pomeranii” Dariusza Majkowskiego związane z bohaterem książki. Tłumaczył m.in. dlaczego ks. Wrycza był jednocześnie „kontrowersyjny i wielki”. Jak mówił: „Gdy się w coś angażował, to całkowicie, kiedy się rozzłościł – także, potrafił nawet uderzyć. Nie lubił konkurencji ani osób o innych niż on poglądach, inaczej myślących. Nie cierpiał nielojalnych wikarych. Ale troszczył się o ludzi, nie tylko o swoich parafian, wspierał wiele osób i instytucji. Ze wspomnień przeciwników wyłania się obraz osoby lubiącej zawsze być na pierwszym miejscu. Ale również oni dostrzegają w nim dobre strony, zwłaszcza odwagę. Zwolennicy zaś ukazują przede wszystkim wspaniałego organizatora, człowieka, za którym szły tysiące osób, oddanego sprawie niepodległości Polski”.
Jak zwykle podczas spotkań w KFK nie zabrakło wątków gdyńskich. K. Korda opowiedział o osobach i miejscach w naszym mieście, które były związane z ks. Wryczą.
Jako najważniejszy moment w życiu bohatera swojej książki dr Korda wskazał kazanie podczas zaślubin Polski z morzem, w którym Wrycza przypomniał, że to Kaszubi zachowali dla Polski morski brzeg i Ojczyzna powinna im to na zawsze pamiętać.
Na zakończenie swoje pytania mogli zadawać też uczestnicy spotkania. Skorzystali z tej okazji m.in. dr Jan Mordawski oraz prezes KFK Teresa Hoppe. Pytania dotyczyły głównie działalności ks. Wryczy w TOW „Gryf Pomorski”.