Zapomniany prezes Zrzeszenia

„Bernard Szczęsny (1919-1993). Więzień Stutthofu, burmistrz Wejherowa, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” – promocja tej książki odbyła się 9 grudnia w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni.

Miłośnicy dobrej pomorskiej książki spotkali się z autorem tej publikacji dr. Krzysztofem Sławskim, który podczas rozmowy z prowadzącym spotkanie Dariuszem Majkowskim opowiadał przede wszystkim o życiu Bernarda Szczęsnego – współzałożyciela Zrzeszenia Kaszubskiego i jego wieloletniego prezesa. Jak mówił o bohaterze swojej książki: „Człowiek, który przez 30 powojennych lat odgrywał tak ważną rolę w ruchu kaszubskim, został właściwie zapomniany”. Dr Sławski zwrócił uwagę na niezwykłą pracowitość Szczęsnego, jego uczciwość i oddanie sprawie kaszubskiej. Opowiadał również o trudnej przyjaźni z Lechem Bądkowskim i żalu, jaki bohater promowanej książki miał do środowiska zrzeszeniowego za usunięcie go z władz ZKP, które uważał za swoje „ukochane dziecko”.

Po rozmowie swoje pytania zadawali uczestnicy promocji. Zwracali uwagę m.in. na to, że nadal często w środowiskach zrzeszeniowych pomija się Szczęsnego, który miał największe zasługi dla powstania ZKP, a mówi przede wszystkim o Bądkowskim. Dziękowali też K. Sławskiemu, że po latach przypomniał w swojej książce postać najdłużej rządzącego prezesa Zrzeszenia.

Spotkanie z autorem książki poprzedził koncert pieśni o morzu w wykonaniu Zespołu Pieśni  i Tańca „Gdynia”.