Kaszubskie Forum Kultury oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni serdecznie zapraszają na warsztaty historyczno-krajoznawcze „Kaszubska Gdynia”. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 17.30.
Spotkania są prowadzone przez znawców dziejów Gdyni: historyka dr Tomasza Rembalskiego, archeolog Danutę Król i krajoznawcę Jarosława Ellwarta.