W ramach obchodów 500-lecia Reformacji w czwartek 12 stycznia w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyło się spotkanie poświęcone wyznawcom protestantyzmu w naszym mieście.

Głównym akcentem tego spotkania była prelekcja mgr. Jerzego Kąkola opisująca skupiska protestanckie na obecnym terytorium Gdyni w XIX wieku w Małym Kacku i Kolonii (obecnie Orłowo i Góra Donas).

Cennym uzupełnieniem wykładu była prezentacja przeźroczy obrazujących ślady materialne, m.in. cmentarz ewangelicki na Górze Donas, kościół poewangelicki obecnie rozbudowany i przekształcony na kościół katolicki w Gdyni Orłowie oraz dawny Dom Marynarza Szwedzkiego z obszerną kaplicą protestancką przy ul. Jana z Kolna. W prezentacji oraz w dyskusji była również mowa o współczesnej obecności protestantów w Gdyni oraz o ewangelicko-augsburskiej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, której siedziba mieści się w Sopocie.