Kaszubskie Forum Kultury i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni zapraszają na cykl spacerów historyczno-krajoznawczych. Ich celem jest poznawanie, opisywanie oraz dokumentowanie miejsc i obiektów nawiązujących do obecności Kaszubów w obecnych granicach Gdyni. Najbliższa wędrówka będzie dotyczyła Śródmieścia Gdyni, poprowadzi ją Jarosław Ellwart – regionalista, autor i wydawca wielu przewodników po Kaszubach i Pomorzu.

Czas zbiórki: 29 marca 2017 r. o godz. 16.00

Miejsce zbiórki: Plac Kaszubski w okolicy pomnika Antoniego Abrahama.