19 kwietnia odbył się drugi spacer historyczno-krajoznawczy po Chyloni, będący świetnym uzupełnieniem zajęć warsztatowych „Kaszubska Gdynia”, realizowanych w Kaszubskim Forum Kultury. Głównymi punktami zwiedzania były m.in. kościół pw. Św. Mikołaja, Dom Bieszków, Dwór Lipowy oraz tereny dawnej gazowni. O przeszłości tych miejsc i związanych z nimi postaci opowiadali: dr Tomasz Rembalski oraz Jarosław Ellwart. Następne spacery już w maju – tym razem po Wielkim Kacku, Orłowie i Kolibkach.

Pierwszy punkt spaceru – przeszło 100-letni kościół pw. Św. Mikołaja. Fot. Andrzej Busler

Świetnie zachowany dom rodziny Bieszków. Fot. Andrzej Busler

O przeszłości Chyloni opowiadał dr Tomasz Rembalski. Fot. Andrzej Busler

Dawny kamień milowy przy ul. Chylońskiej. Fot. Andrzej Busler