W Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni przypomniano postać Doktora Pomeranusa, czyli Jana Bugenhagena, czołowego reformatora i bliskiego współpracownika Marcina Lutra. 26 kwietnia br. w siedzibie KFK przy al. Piłsudskiego 18 została otwarta wystawa „Johannes Bugenhagen Doktor Pomeranus 1485-1558. Humanista – Organizator kościoła – Doktor teologii”. Ukazuje ona biografię pochodzącego z pomorskiego Wolina J. Bugenhagena w kontekście wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych z przełomu XV i XVI w. Przygotowało ją Towarzystwo Badań nad Historią Kościoła na Pomorzu z Gryfii.

Wernisaż poprzedziła prelekcja dr. Jerzego Sojki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przypomniał on liczne zasługi bohatera wystawy dla rozwoju Reformacji, ale również dla szeroko rozumianego Pomorza. Warto bowiem pamiętać, że Bugenhagen jest autorem pierwszej historii Pomorza, którą opisał po łacinie w czterotomowym dziele „Pomerania”.

Uroczystości w Kaszubskim Forum Kultury uświetnił występ chóru „Gloria Dei” z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie dyrygowany przez Maję Zalesińską. Wśród licznych gości znalazł się Biskup Diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Marcin Hintz. Zarówno on, jak i prezes KFK Jerzy Miotke, przypomnieli zasługi protestantów dla rozwoju kultury kaszubskiej, w tym dzieła bytowskiego pastora Szymona Krofeya.

Spotkanie otworzył prezes KFK Jerzy Miotke. Fot. Jerzy Kąkol

Głos zabrał Biskup Diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Marcin Hintz. Fot. Jerzy Kąkol

Goście spotkania o Janie Bugenhagenie. Fot. Jerzy Kąkol

Niezwykle ciekawy wykład o Janie Bugenhagenie zaprezentował dr Jerzy Sojka. Fot. Andrzej Busler

Chór „Gloria Dei” z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie dyrygowany przez Maję Zalesińską. Fot. Jerzy Kąkol

Biskup Marcin Hintz oraz dr Jerzy Sojka w otoczeniu członków Zarządu Kaszubskiego Forum Kultury: Danuty Krygier, Judyty Śliwińskiej, Jerzego Miotke i Andrzeja Buslera. Fot. Jerzy Kąkol