Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają na prelekcję Emigracja w Gdyni w XX w., którą wygłosi Jerzy Kąkol – przewodnik po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 17.30 w siedzibie KFK w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 18. Prelekcji będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna.

Pocztówka ze zbiorów gdyńskiego kolekcjonera Marka Seydy.