4 maja 1817 r. urodził się Florian Ceynowa, zwany „budzicielem Kaszubów” badacz języka i zwyczajów kaszubskich, pisarz, intelektualista, twórca pierwszych kaszubskich utworów literackich.
Z okazji 200. rocznicy jego urodzin Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zorganizowały spotkanie z prof. Danielem Kalinowskim, literaturoznawcą z Akademii Pomorskiej w Słupsku, autorem wielu tekstów naukowych poświęconych Ceynowie.
Wydarzenie, które odbyło się 8 maja w siedzibie KFK przy al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni, rozpoczęło się od zaprezentowania fragmentów dzieła Ceynowy Rozmowë Polôcha z Kaszëbą, jakie odczytał prowadzący spotkanie Dariusz Majkowski.

Następnie prof. Kalinowski przedstawił prezentację na temat skomplikowanych losów F. Ceynowy, ukazując m.in. ewolucję jego poglądów na temat współpracy z polskimi i rosyjskimi elitami kulturalnymi. Zwrócił też uwagę na wyjątkowo niesprzyjające warunki, w jakich działał, oraz brak życzliwości ze strony zarówno mu współczesnych, jak i oceniających go kolejnych pokoleń.
Swoje wystąpienie prof. Kalinowski zakończył podsumowaniem osiągnięć wielkiego Kaszuby rodem ze Sławoszyna i szukał odpowiedzi na pytanie, co z dzieł i idei Ceynowy zachowało aktualność aż do dzisiaj.

Prof. Daniel Kalinowski i red. Dariusz Majkowski. Fot. Jerzy Kąkol

Wykład o Florianie Ceynowie w Kaszubskim Forum Kultury. Fot. Jerzy Kąkol

Dzień wcześniej – 7 maja – w Sianowie odbyły sie uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin Floriana Ceynowy oraz odsłonięciem obelisku poświeconego tej postaci. W uroczystości uczestniczyli członkowie ZKP Gdynia wraz z pocztem sztandarowym oddziału.

Odsłonięcie obelisku poświęconego Florianowi Ceynowie w Sianowie. Fot. Andrzej Busler

Członkowie pocztu sztandarowego ZKP Gdynia: Izabela Denc, Urszula i Franciszek Gurscy. Fot. Andrzej Busler

Członkowie pocztu sztandarowego: Izabela Denc i Urszula Gurska oraz prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler. Fot. Franciszek Gurski