Kaszubskie Forum Kultury wraz z Gdyńskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprosiły tym razem do podróży w czasie. Za sprawą projekcji filmu: Elementarz czyli jak przed laty dziateczki na Pomorzu uczono, uczestnicy spotkania, które odbyło się 18 maja w siedzibie KFK w Gdyni, mogli na własne oczy i uszy przekonać się, jak wyglądały lekcje w pomorskich szkołach przed I wojną światową oraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Scenariusz do filmu został przygotowany na podstawie XIX-wiecznych elementarzy. Inspiracją była też scena jednego z dramatów ks. dr. Bernarda Sychty, w której matka dyktuje swojemu dziecku zdania z elementarza – mówiła obecna na spotkaniu autorka scenariusza Joanna Gil-Śleboda. Oprócz niej na spotkaniu pojawili się aktorzy: Maciej Śleboda i Małgorzata Stachowska-Śleboda. Pan Maciej przyznał, że największą trudnością były dla niego wypowiedzi w języku kaszubskim, natomiast pani Małgorzata wcielając się w rolę polskiej nauczycielki musiała ukrywać pod stylowym czepkiem z epoki zbyt krótkie włosy. Joanna Gil-Śleboda podkreślała też zaangażowanie dzieci z Dretynia, które zagrały w filmie. Uczestnicy spotkania dzielili się też swoją wiedzą i wspomnieniami związanymi z edukacją na Pomorzu w pierwszej połowie XX w.

Twórcy i aktorzy filmu. Fot. Jerzy Kąkol

Projekcja filmu Elementarz czyli jak przed laty dziateczki na Pomorzu uczono. Fot. Jerzy Kąkol