W środę 24 maja odbył się kolejny spacer historyczno-krajoznawczy organizowany przez Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zwiedzaliśmy zespół pałacowo-parkowy w Kolibkach. Głównymi punktami spaceru były m.in. dwór, stajnia, grota Marysieńki oraz miejsca, w których odbywały się dekadę temu badania archeologiczne. O przeszłości tych miejsc opowiadali: Danuta Król, która osobiście brała udział w badaniach wykopaliskowych na terenie Kolibek oraz krajoznawca Jarosław Ellwart. Wędrówkę zakończyliśmy przy obrysie fundamentów kościoła pw. Św. Józefa, zniszczonym przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Udaliśmy się także na pobliski cmentarz.

Następny spacer w sobotę 3 czerwca o godz. 12.45 w Małym Kacku-Orłowie, zbiórka przy Zespole Szkół Nr 6 w Gdyni (ul.Wrocławska 52).

Miejsce dawnego kościoła pw. Św. Józefa. Fot. Jerzy Kąkol

Pozostałości groty Marysienki. Fot. Jerzy Kąkol

O przeszłości Kolibek opowiadała archeolog Danuta Król. Fot. Jerzy Kąkol

XIX-wieczny dwór w Kolibkach. Fot. Jerzy Kąkol

Obecny park – miejsce dawnych badań archeologicznych. Fot. Jerzy Kąkol