W sobotę 3 czerwca odbył się spacer historyczno-krajoznawczy organizowany przez Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wędrówka odbyła się w ramach festynu, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 11 w Gdyni – „Kaszubski Ogród Rozrywki”. Głównym punktem spaceru było zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku przy ul. Folwarcznej. Prócz tego punktami wanogi były m.in. Resztki zabudowań dawnego dworca kolejowego, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, pozostałości poewangelickiego cmentarza oraz młyna nad Kaczą. O przeszłości tej dzielnicy opowiadał krajoznawca Jarosław Ellwart. Wędrówkę zakończyliśmy przy domie młynarza z II poł. XIX w.

Następny spacer odbędzie się w połowie lipca i obejmie dzielnicę Grabówek. Niedługo pojawią się szczegóły informacji.

Spacer rozpoczęto na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni. Fot. Jerzy Kąkol
Zespół pałacowo-parkowy przy ul. Folwarcznej. Fot. Jerzy Kąkol
Pozostałości dawnego dwora kolejowego w Małym Kacku. Fot. Jerzy Kąkol

Fotogalerię ze spaceru można zobaczyć tutaj.