Przed każdą sesją Rady Miasta Gdyni w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury (al. Marszałka Piłsudskiego 18) są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców materiały dotyczące najbliższej sesji. Z dokumentu można się dowiedzieć m.in. o porządku obrad czy planowanych zmianach w miejscowych planach zagospodarowania poszczególnych dzielnic.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi sesji, która odbędzie się 25 października 2017 r.