13 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni odbyło się Spotkanie Noworoczne ZKP Gdynia. Uczestniczyło w nim blisko stu członków oddziału, wśród gości znaleźli się m.in. radni Rady Miasta Gdyni: Ewa Krym, Stanisław Borski i Jarosław Kłodziński oraz wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt – członkowie naszego oddziału. Po przywitaniu gości i przekazaniu noworocznych życzeń prezes oddziału – Andrzej Busler – przedstawił główne zamierzenia na 2018 rok. Kończąc swą wypowiedź przekazał informację o uhonorowaniu prestizowym wyróżnieniem Ormuzdową Skrą przez miesięcznik „Pomerania” – członka naszego oddziału – Jerzego Miotke – prezesa Kaszubskiego Forum Kultury. Podczas spotkania prezesi oddziału: Andrzej Busler, Judyta Śliwińska i Franciszek Gurski wręczyli legitymację członkowską – Halinie Kustusz-Piątkowskiej. Po tej części spotkania na gości czekał wspaniały występ Gdyńskiego Chóru Kameralnego pod batutą Piotra Klemenskiego. Ucztę muzyczną, publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Gratulujemy Chórowi świetnego poziomu mimo niedługiego stażu (Chór istnieje niespełna trzy lata). Dalszą część spotkania kontynuowano przy słodkim poczęstunku.

Spotkanie Noworoczne odbyło się w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni. Fot. Wioletta Talbierz

O planach na 2018 rok mówił prezes oddziału – Andrzej Busler. Fot. Wioletta Talbierz

Prezes oddziału – Andrzej Busler gratuluje Jerzemu Miotke – prestiżowej nagrody – Ormuzdowa Skra. Fot. Wioletta Talbierz

Wręczenie legitymacji członkowskiej. Od lewej: prezesi oddziału – Judyta Śliwińska, Andrzej Busler, Franciszek Gurski i nowa członkini Halina Kustusz-Piątkowska. Fot. Wioletta Talbierz

Występ Gdyńskiego Chóru Kameralnego. Fot. Wioletta Talbierz

Występ Gdyńskiego Chóru Kameralnego. Fot. Wioletta Talbierz