11 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o regionie”. W jury zasiedli: doc. dr Mariola Łuczak – rektor WSTiH w Gdańsku, Andrzej Busler – prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Celina Kłodzińska – nauczyciel j. kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni oraz Dawid Ochab – właściciel firmy projektującej strony internetowe.

Podczas rywalizacji, dziewięciu finalistów z Kaszub i Kociewia rozwiązywało test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiało w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie. Spośród finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Marta Lidzbarska z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie,

II miejsce – Katarzyna Wesółka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

III miejsce – Karol Szarafiński z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

Laureatom gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Gdyni oraz gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz z Kaszubskim Forum Kultury. Podczas finału obecni byli dziennikarze Radia Gdańsk i Radia Kaszëbë, ktorzy zamieścili obszerne relacje w swych rozgłośniach radiowych.

Patronat naukowy objęła Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelastwa w Gdańsku. Patronat honorowy objęli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni, Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Otwarcie konkursu przez dyrektor ZSHG – Bogusławę Flisykowską. Fot. Archiwum ZSHG

 

Uczestnicy cierpliwie czekają na pytania konkursowe Fot. Archiwum ZSHG

 

Podczas rozwiązywania testu wiedzy o woj. pomorskim. Fot. Archiwum ZSHG

 

Uczestnicy konkursu. Fot. Archiwum ZSHG

 

Jury – od lewej: Celina Kłodzińska, Andrzej Busler (wiceprzewodniczący), Mariola Łuczak (przewodnicząca) oraz Dawid Ochab. Fot. Archiwum ZSHG

 

Ogłoszenie wyników. Fot. Archiwum ZSHG

 

Rozdanie nagród Fot. Archiwum ZSHG

 

Laureaci konkursu: od lewej Katarzyna Wesółka (II miejsce), Karol Szarafiński (III miejsce), Marta Lidzbarska (I miejsce). Fot. Archiwum ZSHG

 

Uczestnicy konkursu wraz z dyrektor Bogusławą Flisykowską oraz członkami jury. Fot. Archiwum ZSHG