Kaszubskie Forum Kultury

Gdyński Oddział Zrzeszenia

Kaszubsko-Pomorskiego

zapraszają na

  spacer krajoznawczo-historyczny po

    Polance Redłowskiej

 który odbędzie się

23 maja 2018 r.

zbiórka o godz. 17:00

w siedzibie KFK

Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

Spacer poprowadzi  Jarosław Ellwart