Już w środę, 20 czerwca, Uniwersytet Gdański rozpoczyna nabór na  kierunek etnofilologii kaszubskiej na rok akademicki 2018/2019. Zgodnie z przyjętą przez Senat UG uchwałą z dnia 25 maja absolwenci kierunku na specjalizacji nauczycielskiej nabędą uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: języka kaszubskiego i języka polskiego.

Rekrutacja potrwa do 20 lipca, a dodatkowy nabór, jaki miał miejsce w tamtym roku, nie jest przewidziany, dlatego też wszystkich zainteresowanych poznaniem języka kaszubskiego oraz historii i kultury regionu zapraszamy do zapisywania się w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym IRK.

ATUTY KIERUNKU

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej lub pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą kulturą. Główny trzon kształcenia tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego wzbogacona o kształcenie kulturowe (wyjazdy w teren) i podstawowe wykształcenie filologiczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, poetyka). Uzupełnienie filologii historią Pomorza i wiedzą z zakresu nauk społecznych (wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli) tworzy unikatowy projekt edukacyjny.
Swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości budują fundament kształcenia kompetencji profesjonalnych, przede wszystkim pedagogicznych. Kształcenie z uwzględnieniem modułu fakultatywnego (studia bez specjalności) związane jest ze zdobyciem poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i współczesnych mediów, mechanizmów animowania i organizowania aktywności kulturalnej mieszkańców regionu; realizację modułu umożliwia ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Media Kaszëbë.
Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka kaszubskiego, a ze specjalnością nauczycielską nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: języka kaszubskiego i języka polskiego. Studia bez specjalności są dla dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.
Więcej informacji dotyczących kierunku znaleźć można na poniższych stronach: