16 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Srebrna Tabakiera Abrahama. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jest od 1994 roku przez gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego osobom i instytucjom działającym na rzecz Kaszub i Pomorza. W tym roku dodatkowym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w oksywskim kościele pw. Św. Archanioła Michała, koncelebrowaną przez ks. kanonika Kazimierza Glamę i ks. kanonika Stanisława Bacha przy oprawie muzycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”. Podczas mszy św. ks. kanonik Stanisław Bach dokonał aktu poświęcenia nowej stanicy ZK Gdynia. Prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, przybliżył historię dawnego sztandaru, który był obecny ostatni raz podczas uroczystości. Służył gdyńskim zrzeszeńcom blisko trzydzieści lat. W dalszej części A. Busler mówił o idei powstania nowej stanicy. Jej fundatorami są: Edward Barzowski, Małgorzata Bądkowska, Benedykt Bieszk, Andrzej Busler, Krystyna Brylowska, Izabela Denc, Urszula i Franciszek Gurscy, Eugenia Halicka, Celina Kłodzińska, Ewa i Krzysztof Rathnów, Ryszard Zinka oraz Kazimierz Zorn.

Po zakończeniu  mszy św., wierni udali się pobliski cmentarz gdzie spoczywa Antoni Abraham oraz jego małżonka Matylda. Po wspólnej modlitwie, prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler zaprosił zebranych na dalszą część uroczystości – wręczenie Medali, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 43 na gdyńskim Pogórzu. Wśród gości znaleźli się m.in. Marek Łucyk – dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, który reprezentował prezydenta Gdyni – dr. Wojciecha Szczurka oraz radni Rady Miasta Gdyni: wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, Elżbieta Sierżęga, Ewa Krym, Jarosław Kłodziński oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Grabówek – Zenon Roda i wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Oksywie – Danuta Krygier. Na uroczystość przybyli także: wiceburmistrz Rumi – Piotr Wittbrodt, starszy wizytator Pomorskiego Kuratorium Jerzy Bodio, dyrektor Muzeum Kaszubskiego Barbara Kąkol, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM druh Jerzy Kulczyk wraz z jej dowódcą – druhem Adamem Labuhnem, a także Agnieszka Szwejkowska-Kulpa z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Obecne były poczty sztandarowe i stanice z oddziałów ZKP: Gościcino, Dębogórze oraz Chmielno. Kapituła Medalu postanowiła uhonorować w 2018 roku – Ochotniczą Straż Pożarną z Sulęczyna, Klub Rodzin Trzebiatowskich oraz ks. kanonika Stanisława Bacha. Laudację OSP Sulęczyno wygłosił radny Jarosław Kłodziński. Medal odebrała delegacja strażaków z Sulęczyna: Mariusz Sominka oraz Rozalia Hildebrandt. Kolejną laudację Klubu Rodzin Trzebiatowskich zaprezentowała Danuta Krygier. Nagrodę w imieniu Klubu przekazano przewodniczącemu Zdzisławowi Zmuda Trzebiatowskiemu oraz Edmundowi Zmuda Trzebiatowskiemu. Trzecią z laudacji – ks. kanonika Stanisława Bacha wygłosiła prezeska ZKP Gościcino – Janina Borchmann. Medale wręczali wyróżnionym: prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, wiceprezesi: Judyta Śliwińska, Franciszek Gurski oraz prezes Kaszubskiego Forum Kultury Jerzy Miotke. W dalszej części uroczystości dyrektor Marek Łucyk przekazał Laureatom podziękowania i gratulacje od prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka (zamieszczamy je poniżej). Nie były to ostatnie wyróżnienia i podziękowania podczas uroczystości: sprzęt dla strażaków z Sulęczyna przekazał radny Jarosław Kłodziński, natomiast Małgorzata Bądkowska – właścicielka Księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC ufundowała nagrodę dla Koła ZKP Gdynia Wielki Kack, które prowadziło w zeszłym roku akcję pomocy dla Sulęczyna – dotkniętego skutkami nawałnicy.

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni Tańca „Gdynia” pod kierownictwem Danuty Pelplińskiej i Agnieszki Bradtke, prezentując koncert pieśni kaszubskich.

Msza św. w oksywskim kościele pw. Michała Archanioła. Fot. Sławomir Pokriefke

Pożegnanie starego sztandaru ZKP Gdynia. Fot. Sławomir Pokriefke

Nowa stanica gdyńskiego oddziału ZKP. Fot. Sławomir Pokriefke

Stary sztandar przekazany przez prezesa ZKP Gdynia – Andrzeja Buslera chorążemu – Franciszkowi Gurskiemu. Fot. Sławomir Pokriefke

Sztandar odbiera oksywianka – Danuta Krygier. Fot. Sławomir Pokriefke

Warta zrzeszeniowych pocztów sztandarowych oraz strażaków przy grobie Antoniego Abrahama. Fot. Sławomir Pokriefke

Delegacja strażaków z Sulęczyna odbiera Medal. Fot. Sławomir Pokriefke

Jerzy Miotke gratuluje przedstawicielom Klubu Rodzin Trzebiatowskich – Zdzisławowi i Edmundowi Zmuda-Trzebiatowskim. Fot. Sławomir Pokriefke

Gratulacje dla ks. kanonika Stanisława Bacha od wiceprezes ZKP Gdynia – Judyty Śliwińskiej. Fot. Sławomir Pokriefke

Laureaci w komplecie i laudacja prezentowana przez prezeskę ZKP Gościcino – Janinę Borchmann. Fot. Sławomir Pokriefke

Gratulacje od prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka – przekazał dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu – Marek Łucyk. Fot. Sławomir Pokriefke

Dary przekazane przez radnego Jarosława Kłodzińskiego dla OSP Sulęczyno. Fot. Sławomir Pokriefke

Małgorzata Bądkowska przekazuje nagrodę dla koła ZKP Gdynia Wielki Kack. Fot. Sławomir Pokriefke

Publiczność podczas uroczystości wręczenia medali STA 2018. Fot. Sławomir Pokriefke

Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”. Fot. Sławomir Pokriefke

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo tutaj.

List gratulacyjny prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka dla OSP Sulęczyno:

 

Druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sulęczynie

 

Szanowni Państwo,

Strażacy z OSP w Sulęczynie!

Kierowane do Państwa słowa powinny się zacząć od zawołania: Bohaterowie z OSP w Sulęczynie. Wiemy jednak, a wielokrotnie mogliśmy się o tym wszyscy przekonać, że jedną z wielu cnót sulęczyńskich strażaków-ochotników jest skromność i szczerość. Pomimo tych zalet, a nawet wbrew nim, musimy i chcemy mówić o Was, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie, jako o bohaterach.

Misją i powołaniem strażaków jest niesienie pomocy i udział w akcjach ratowniczych związanych z pożarami, zagrożeniami ekologicznymi oraz wypadkami i klęskami. 11 sierpnia ubiegłego roku wyruszyliście zatem, by prowadzić działania ratownicze – wydawałoby się – tak jak zwykliście to czynić, jednak rzeczywistość zastana w dotkniętych żywiołem gminach po pamiętnej nawałnicy szybko przerosła wyobraźnię wszystkich, którzy się w tej okolicy znaleźli. Zwykli-niezwykli strażacy z OSP w Sulęczynie w jednej chwili stanęli oko w oko ze skutkami śmiercionośnego żywiołu. Powiedzieć, że wznieśliście się na wysokość zadania, to nic nie powiedzieć. Wasze bezprzykładne męstwo, poświęcenie, ofiarność i odwaga budziły i budzą nieustannie najwyższy podziw i szacunek. Wiele osób zawdzięcza Wam swoje zdrowie i życie, uratowane mienie.

Nie sposób wyrazić wdzięczności, którą jesteśmy wszyscy winni druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie, kierowanej przez jej prezesa Roberta Rodę. Niech jednym z jej wyrazów będzie wręczany dzisiaj Medal „Srebrna Tabakiera Abrahama”. Składając podziękowania za Waszą służbę, profesjonalizm i – po prostu – najwyższej próby człowieczeństwo, życzymy powodzenia w dalszej służbie, satysfakcji z jej pełnienia oraz osobistego szczęścia.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk

 

List gratulacyjny prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka dla Klubu Rodzin Trzebiatowskich:

 

Klub Rodzin Trzebiatowskich

 

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością składamy wielkiej kaszubskiej rodzinie Trzebiatowskich gratulacje z okazji otrzymania medalu „Srebrnej Tabakiery Abrahama”.

Dzieje tej niezwykłej familii zasługują nie tylko na list – na ich kanwie mógłby powstać niejeden film, a ponad pięćsetletnia historia rodu bez wątpienia zasługuje na opisanie jej w opasłych księgach – co zresztą ma miejsce. Trzebiatowscy to ród ze wszech miar szczególny, a docenić to można zwłaszcza dzisiaj, w czasach pełnych pośpiechu, powierzchownych więzi, często także sporów i nieporozumień.

Trzebiatowscy, skupiający liczne linie i rody, jak niewiele innych starych i zasłużonych rodzin, wyróżniają się aktywnością, solidarnością, umiejętnością współpracy i godzenia różnych postaw i poglądów, umiłowaniem dziedzictwa i kaszubskiej kultury, przywiązaniem do tradycyjnych wartości i do rodzinnej ziemi. Stale rosnąca liczba członków familii rozsianej po całym świecie (wciąż przecież odnajdują się jej kolejni członkowie) pracuje na jej rzecz organizując rodzinne zjazdy, prowadząc genealogiczne poszukiwania czy przygotowując kolejne oczekiwane tomy publikacji. Na szczególną uwagę i podziw zasługuje nie tylko wielowiekowa tradycja rodu, ale przede wszystkim przywiązanie do kultywowanych w nim wartości i dziedzictwa. Niewiele jest takich rodzin i z dumą przyznajemy, że jedna z nich, przynajmniej w pewnej części, jest należy do naszej gdyńskiej społeczności.

Wszystkim członkom rodu Trzebiatowskich, żyjącym w kraju i poza jego granicami, życzymy powodzenia w dalszych staraniach o utrzymanie jego jedności, w kultywowaniu rodzinnej i kaszubskiej tradycji, a także osobistego szczęścia.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk

 

List gratulacyjny prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka dla ks. kanonika Stanisława Bacha:

 

Ks. Kanonik Stanisław Bach

Szanowny Księże Kanoniku,

Z prawdziwą przyjemnością składamy Księdzu Kanonikowi gratulacje z okazji otrzymania medalu „Srebrnej Tabakiery Abrahama”.

Zasługi Księdza dla kultywowania kaszubskiej tradycji i kultury są powszechnie i szeroko znane, wykraczają bowiem daleko poza lokalną społeczność. Z najwyższym uznaniem mówimy o niezwykłej umiejętności łączenia posługi duszpasterskiej z zamiłowaniem do krzewienia tradycyjnych wartości, języka i obyczajów. Konsekwentne działania Księdza na rzecz kultury kaszubskiej mają swój oficjalny początek już w roku 1986, kiedy to rozpoczął Ksiądz trwającą nieprzerwanie i rozwijającą się tradycję odprawiania mszy św. w tym języku. Aktywność społeczna Księdza, od wielu lat proboszcza parafii w Gościcinie, obejmuje życie całej wspólnoty. Wspomnieć należy inicjatywę założenia lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, organizację corocznych Festynów Kultury Kaszubskiej i Religijnej, przeglądów kolęd, spektakli teatralnych, spotkań z twórcami, licznych wydarzeń integrujących lokalną społeczność, a także wycieczek i pielgrzymek do wielu miejsc w kraju i poza jego granicami.

Troska o wspólnotę, zarówno tę duchową, religijną, jak i kulturową, sprawiają, że cieszy się Ksiądz powszechnym autorytetem i szacunkiem. W tym szczególnym dniu życzymy Księdzu powodzenia w dalszej pracy duszpasterskiej i społecznej oraz osobistej satysfakcji z ich rezultatów.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk