Kaszubskie Forum Kultury

Gdyński Oddział Zrzeszenia

Kaszubsko-Pomorskiego

zapraszają na

  spacer krajoznawczo-historyczny po

    Witominie

 który odbędzie się

18 lipca 2018 r.

zbiórka o godz. 17:00

w parku za Lidlem – na przeciwko Witawy

Spacer poprowadzą  dr Tomasz Rembalski i Andrzej Busler