19 séwnika w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë bëło zéńdzenié namienioné filmòwi Filëpa Bajona, na spòdlim scenarnika Mirosława Piepczi, pt. „Kamerdiner”. Zaczãło sã òd prezentacje nagraniów dwùch aktorów, chtërny wëstąpilë w tim dokazu: Sebastiana Fabijańsczégò, jaczi zachãcywô do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, a téż Janusza Gajosa, chtëren òpòwiôdô ò bùdowie Gdinie.
Pózni Elżbiéta Prëczkòwskô, jakô bëła statistką w wiele scenach „Kamerdinera”, kôrbiła ò robòce na filmòwim planie, scenografie i pierszich wrażeniach pò òbezdrzenim filmù.
Na zéńdzenim béł téż kònsultant ds. kaszëbsczégò jãzëka Eùgeniusz Prëczkòwsczi, chtëren òpòwiedzôł ò ùczbach kaszëbiznë dlô aktorów filmù, i prezentowôł wëjimczi z „Kamerdinera”, gdze kaszëbsczi béł òsoblëwie mòcno przëtomny.
Pózni długò warała diskùsjô ò filmie, jegò znaczenim dlô Kaszëbów i rozkòscérzaniô w całi Pòlsce wiédzë ò drãdżi historie mieszkańców naji zemi.

Elżbieta Pryczkowska między innymi opowiadała o pracy na planie filmowym. Fot. Ewa Nowicka

W drëdżim dzélu zéńdzeniô òstôł òtemkłi wëstôwk „Kaszubski etnodesign” Małgòrzatë Bądkòwsczi, gduńsczi artistczi zrzeszony òd lat z Gdinią, zajimający sã przédno rzezbą i kómpùtrową grafiką.
Prowadzy òna artisticzną prôcowniã Art-Baranek. W swòjim dzejanim parłãczi tradicyjné metodë swòjorãcznëch wërobinów Kaszëb, Kòcewiô i jinëch dzélów Pòmòrzô z nowòczasnyma plasticznyma technikama.
M. Bądkòwskô òpòwiôdała m.jin. ò swòji artisticzny drodze, inspiracjach i pòczątkach kaszëbsczégò etnodesignu.
Na wëstôwkù w KFK jidze òbezdrzec wiele ji dokazów, òsoblëwie taczich, co wëzwëskiwają mòdła znóné ze wszëtczich szkòłów kaszëbsczégò i pòmòrsczégò wësziwkù.

tekst: Dariusz Majkowski

***

19 września w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyło się spotkanie przeznaczone filmowi Filipa Bajona, na podstawie scenariusza Mirosława Piepki, pt.: „Kamerdyner”.
Zaczęło się od prezentacji nagrań dwóch aktorów, którzy wystąpili w tym dziele: Sebastiana Fabiańskiego, który zachęca do nauki języka kaszubskiego oraz Janusza Gajosa, który opowiada o budowie Gdyni.
Następnie Elżbieta Pryczkowska, która była statystką w wielu scenach „Kamerdynera”, mówiła o pracy na planie filmowym, scenografii i pierwszych wrażeniach po obejrzeniu filmu.
Na spotkaniu był także konsultant ds. języka kaszubskiego Eugeniusz Pryczkowski, który opowiedział o lekcjach kaszubskiego dla aktorów filmu i przedstawił fragmenty z „Kamerdynera”, w których język kaszubski był szczególnie obecny.
Później długo trwała dyskusja o filmie, jego znaczeniu dla Kaszubów i rozpowszechnianiu w całej Polsce wiedzy o trudnej historii mieszkańców naszej ziemi.
Film „Kamerdyner” od 21 września można oglądać w różnych sieciach kin na terenie naszego kraju.

Każdy z obecnych mógł obejrzeć świeżo otwartą wystawę i porozmawiać z jej autorką – Małgorzatą Bądkowską. Fot. Ewa Nowicka

W drugiej części spotkania została otwarta wystawa „Kaszubski etnodesign” Małgorzaty Bądkowskiej, gdańskiej artystki złączonej od lat z Gdynią, zajmującej się głównie rzeźbą i grafiką komputerową.
Prowadzi ona pracownię artystyczną „Art-Baranek”. W swoich dziełach łączy tradycyjne metody własnoręcznego wykonywania wyrobów Kaszub, Kociewia i innych części Pomorza z nowoczesnymi technikami plastycznymi.
Małgorzata Bądkowska opowiadała m.in. o swojej drodze artystycznej, inspiracjach i początkach kaszubskiego etnodesignu.
Na wystawie w KFK można zobaczyć dużo jej dzieł, przede wszystkim takich, które ukazują wzory znane ze wszystkich szkół kaszubskiego i pomorskiego haftu.

 

Więcej zdjęć znajdą Państwo klikając tutaj.