3 października w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni zostały zorganizowane obchody europejskiego dnia języków obcych pod hasłem ,,Języki kultur, kultury języków’’. Klasy pierwsze miały za zadanie przygotowanie prezentacji i trójwymiarowej inscenizacji na temat przydzielonego kraju. Uczniowie poznali ciekawostki i zwyczaje: Francji, Irlandii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji. Ponadto zmagali się z wymawianiem łamańców językowych w różnych językach. W ramach obchodów, uczennice II klasy (Zofia Muchowska ‒ półfinalistka Kaszubskiego Idola oraz Agata, Paulina i Patrycja) przygotowały blok dotyczący języka i kultury kaszubskiej. Dzień później gośćmi IX LO byli regionaliści kaszubscy: Dariusz Majkowski i Andrzej Busler, którzy przygotowali zajęcia dla młodzieży dotyczące języka, tożsamości i historii Kaszub. Dziękujemy Nauczycielom i Młodzieży za ciekawe i ubogacające spotkanie.

,,Języki kultur, kultury języków’’ w IX LO w Gdyni. Fot. Archiwum IX LO

Wystąpiła Zofia Muchowska ‒ półfinalistka Kaszubskiego Idola, pochodząca z Lipusza. Archiwum IX LO

Kulturę kaszubską przybliżały uczennice II klasy. Archiwum IX LO

Dariusz Majkowski i Andrzej Busler przybliżyli młodzieży wiedzę związaną z językiem, tożsamością i historią Kaszub. Fot. Magdalena Selonka