Podczas urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim wręczono Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wśród laureatów znalazł się członek naszego oddziału ZKP Gdynia – Jerzy Miotke. Uroczysta gala miała miejsce w 93. urodziny Miasta Gdyni.

Medal im. Eugeniusza Kwiatowskiego przyznawany przez Radę Miasta Gdyni od 1993 roku. Jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie. W tym roku do grona laureatów dołączyli:

 • Agata Witczak – dyrektor oddziału Thomson Reuters w Gdyni, jednego z największych pracodawców w mieście

 • Jerzy Miotke – ceniony działacz kaszubsko-pomorski, gdyński samorządowiec m.in. były radny miasta Gdyni, przez cztery lata wiceprezydent ds. edukacji, służby zdrowia i spraw społecznych i wieloletni wiceprzewodniczący Rady Miasta

 • Piotr Gotowała – gdyński piekarz, kontynuujący rodzinny biznes sięgający do czasu początków miasta

  Laureaci Medali im. E. Kwiatkowskiego oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska. Fot. Żaneta Janicka

  Laudację Jerzego Miotke zaprezentowała gdyńska radna Elżbieta Sierżęga.

  Radna Elżbieta Sierżęga prezentująca laudację Jerzego Miotke. Fot. Żaneta Janicka

  Poniżej prezentujemy pełną treść tego wystąpienia:

  Jerzy Miotke – inżynier elektryk, gdyński samorządowiec, Kaszuba

  Urodził się w 1951 r. w Wielkim Kacku, w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej. Jego dziadek, Leon Miotke, leśniczy w pobliskim Leśnictwie Gołębiewo, w 1939 roku został aresztowany i zamordowany w Lesie Piaśnickim. Dzieciństwo spędził w Śródmieściu Gdyni, w wieku 10 lat stracił ojca. Cały trud wychowania dzieci spoczął na matce Mariannie. Jerzy jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa szybko musiał wkroczyć w dorosłość. Pewnie też dlatego podejmując życiowe decyzje kierował się odpowiedzialnością i praktycznością – również przy wyborze szkoły: ukończył Zespół Szkół Budowy Okrętów, a później otrzymał dyplom inżyniera Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

  Stocznia im. Komuny Paryskiej była pierwszym miejscem pracy młodego technika, przeszedł tam wszystkie szczeble kariery od elektromontera, technologa, projektanta, rzecznika patentowego do kierownika Wydziału Elektrycznego. Przepracował w gdyńskiej stoczni 40 lat, w tym czasie zbudowano w dokach ponad 400 różnych statków, w powstaniu których miał swój niemały udział. Kiedy na przełomie wieku kondycja polskich stoczni zaczęła słabnąć, utworzył wraz ze wspólnikami firmę AN-ELEC. Po likwidacji stoczni w 2008 roku znalazło w niej zatrudnienie ponad 80 stoczniowców z wydziału elektrycznego. Wyjątkowe relacje zawodowe przekładały się na prawdziwe przyjaźnie. Jerzy Miotke cieszył się szacunkiem i zaufaniem swoich współpracowników, jest nawet ojcem chrzestnym ich dzieci.

  Początek jego kariery zawodowej wiąże się z tragicznymi wydarzeniami Grudnia 70, miały one ogromny wpływ na niespełna dwudziestoletniego Jurka. Obserwując sytuację polityczną i społeczną nie mógł pozostać bezczynnym, zaangażował się w działalność opozycyjną w gdyńskiej stoczni. Za udział w strajku w sierpniu 80 oraz działalność w związkach zawodowych NSZZ „Solidarność”, które tworzył, po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany i w 1988 roku pozbawiony pracy. W aktach Urzędu Bezpieczeństwa figurował w katalogu osób rozpracowywanych, w sprawie nr 58136 o kryptonimie „Sztubak”.

  W wolnej Polsce zaangażował się w tworzenie Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1998 roku związany z samorządem, przez 16 lat aktywnie pracował na rzecz naszego miasta jako radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydent Gdyni. Wdrożył ważne reformy w sektorze oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu oraz polityki społecznej. Na listę samorządowych sukcesów Jerzego Miotke należałoby wpisać bardzo wiele zadań, między innymi: budowa Hospicjum św. Wawrzyńca na Oksywiu, reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Pracy, utworzenie Zespołu Szkół Katolickich, a także wdrożenie wielu programów społecznych i oświatowych.

  Wychowanie w kaszubskiej rodzinie, ceniącej wartości patriotyczne i chrześcijańskie, ukształtowało jego obywatelską postawę, przejawiającą się w zaangażowanym działaniu na rzecz swojej małej ojczyzny i ludzi wśród których żył. W 2000 roku został członkiem gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest jednym z filarów tej organizacji, podejmuje wiele przedsięwzięć propagujących kaszubszczyznę, jednym z nich było powstanie Kaszubskiego Forum Kultury, którego jest społecznym prezesem. Przez lata swej działalności potrafił łączyć różne aspekty regionalizmu, przejawiającego się w pielęgnowaniu folkloru, z konkretnymi działaniami kształtującymi wiele przestrzeni życia i otoczenia.

  Jerzy Miotke jest bardzo aktywną osobą, działa na wielu płaszczyznach, co więcej potrafi integrować różne środowiska dla uzyskania wspólnych celów. Historią jego życia można by obdarzyć niejedną osobę. Za swoją wyjątkową działalność wyróżniony został wieloma odznaczeniami i nagrodami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uhonorowany medalami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Honorowych Dawców Krwi, Związku Piłsudczyków RP oraz kaszubskim wyróżnieniem Ormuzdowa Skra.

  Większość z nas samorządowców miała przyjemność współpracować z Jurkiem i uczyć się od niego nie tylko podstaw samorządności, ale również innych wzorców dialogu, obywatelskości, kultury, uczciwości .

  Jerzy Miotke, to człowiek, którego całe życie związane jest z Gdynią. Jako rzetelny fachowiec przyczyniał się do rozwoju przemysłu stoczniowego, jako aktywny samorządowiec dbał o rozwój naszego miasta, jako wierny Kaszuba krzewi kulturę, tradycję i patriotyzm lokalny. Nasz laureat jest człowiekiem o wielkim sercu, obdarzonym wyjątkową empatią, bezinteresownym, oddanym Gdyni i jej mieszkańcom.

  Dziś otrzymuje wyjątkowe dla nas gdynian wyróżnienie, będące wyrazem naszej wdzięczności i szacunku – „Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.”

  Jerzy Miotke dziękujący z prestiżowe wyróżnienie. Fot. Żaneta Janicka

  Po zakończeniu gali Jerzy Miotke otrzymał gratulacje m.in. od gdyńskich zrzeszeńców. Fot. Żaneta Janicka

  Jerzy Miotke jest czwartym członkiem ZKP Gdynia wyróżnionym Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wcześniej to prestizowe wyróżnienie gdyńskiego samorządu otrzymali: prof. Aurelia Polańska, prof. Zygmunt Polański i prof. Tadeusz Palmowski.

  Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć tutaj.