12 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbędzie się finał V Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie”.

Patronat naukowy objęła Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelastwa w Gdańsku, natomiast patronat honorowy: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni, Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do finału V Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie”:

Wiktoria Ciejka z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Marzena Krapkowska z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach

Olgierd Golański z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

Kamila Pierzga z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni

Szymon Reinke z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Dawid Miotk z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Jakub Hinca ze Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku

Julia Płachta z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni

Weronika Jereczek z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie

Natalia Skrzypek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

Przypominamy, że finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni przy ulicy Morskiej 77.

Każdy z uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału, wykonuje prezentację multimedialną (trwającą do 10 minut). Prezentacja powinna obejmować specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną lub kulturową dowolnie wybranego miejsca w województwie pomorskim. Może to być miasto, wieś, dzielnica, ulica – miejsce wyróżniające się szczególnymi walorami turystycznymi. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie.

Tematem konkursu jest geografia i turystyka województwa pomorskiego, a w szczególności jego położenie geograficzne, rzeźba terenu, wody, klimat, gleba, roślinność, ochrona przyrody, najważniejsze obiekty turystyczne oraz gospodarka regionu. Etap szkolny konkursu odbywa się w zgłoszonych szkołach z terenu województwa pomorskiego i polega na rozwiązaniu testu. Spośród zwycięzców etapu szkolnego w poszczególnych szkołach do finału kwalifikuje się 10 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu. Finał konkursu odbywa się w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni i polega na rozwiązaniu testu teoretycznego oraz przedstawieniu przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej, ukazującej specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną lub kulturową wybranego miejsca w województwie pomorskim.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowo był to konkurs szkolny, od roku szkolnego 2011/2012 ‒ międzyszkolny, a od roku szkolnego 2014/2015 ‒ konkurs wojewódzki.

 

Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

Patronat honorowy:

Pomorski Kurator Oświaty

Pomorski Oddział Polskiej Izby Turystyki

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni

 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują upominki promujące region, a laureaci dodatkowo statuetki i wartościowe nagrody rzeczowe, których sponsorami są:

Prezydent Miasta Gdyni

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni

Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni

Księgarnia Kaszubsko-Pomorska CZEC

 

Relacje z finałów, które odbyły się w poprzednich latach:

– 2018 rok – kliknij tutaj.

– 2017 rok – kliknij tutaj.

– 2016 rok – kliknij tutaj.

– 2015 rok – kliknij tutaj.