3 kwietnia w Gdyni odbyły się uroczystości związane z postacią niezwykle zasłużonego dla kultury kaszubskiej Franciszka Tredera (1903-1980). Rozpoczęły się one od spotkania na Cmentarzu Witomińskim. Spod głównej bramy w kierunku grobu Kaszubskiego Stolema, wyruszyły poczty sztandarowe ZKP – Zarządu Głównego, Kartuz i Gdyni. Wśród gości znalazł się Andrzej Treder – syn Franciszka oraz delegacja z Kartuz: burmistrz tego miasta – Mieczysław Grzegorz Gołuński, Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Dariusz Las, dyrektor Muzeum Kaszubskiego Barbara Kąkol, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego Ryszard Mielewczyk oraz wiceprezes kartuskiego partu ZKP – Kazimierz Formela. Władze miasta Gdyni reprezentowali: radny Miasta Gdyni Zenon Roda oraz wieloletni wiceprezydent i wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jerzy Miotke. Nad grobem Franciszka Tredera przemawiał inicjator uroczystości – prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, który po powitaniu gości mówił o zasługach Kaszubskiego Stolema i jego największym dziele – Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, głos zabrał także burmistrz Kartuz. Uroczystość na cmentarzu zakończono złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odśpiewaniem hymnu kaszubskiego. Uczestnicy uroczystości odwiedzili także grób legendarnej prezydent Miasta Gdyni Franciszki Cegielskiej.

Dalsza część uroczystosci odbyła się w Kaszubskim Forum Kultury. Rozpoczął ją miły akcent – prezesi ZKP i KFK: Andrzej Busler, Jerzy Miotke i Danuta Krygier gratulowali obronienia doktoratu – prowadzącemu spotkanie – Dariuszowi Majkowskiemu. Następnie, goście spotkania obejrzeli film dokumentalny Pamiętnik Kaszubskiego Fausta w reż. Andrzeja Dudzińskiego odnoszący się w swej treści do postaci Franciszka Tredera. Po jego zakończeniu odbyła się ciekawa dyskusja z Andrzejem Trederem (synem), Barbarą Kąkol oraz reżyserem filmu Andrzejem Dudzińskim, prowadzona przez wspomnianego wcześniej dr. Dariusza Majkowskiego. Do dyskusji włączyło się wielu z przybyłych gości m.in. burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński, dr Jan Mordawski, dr Romuald Bławat, Brunon Cirocki i Krzysztof Kowalkowski. Spotkanie zakończono otwarciem wystawy Franciszek Treder (1903‒1980) i jego dzieło życia – Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.

Dziękujemy Przyjaciołom z Kartuz i Borzestowa za wspólnie spędzony dzień w słonecznej Gdyni!

W Radio Głos ukazał się materiał nawiązujący do uroczystości. Zachęcamy do wysłuchania wywiadu Janiny Stefanowskiej z prezesem ZKP Gdynia – Andrzejem Buslerem.

Aby odsłuchać wywiad – kliknij tutaj.

Uczestnicy uroczystości w drodze na grób Franciszka Tredera. Fot. Żaneta Janicka

Od lewej: dyrektor Muzeum Kaszubskiego – Barbara Kąkol, radny Miasta Gdyni Zenon Roda, Dariusz Las z UM Kartuzy, burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler. Fot. Ryszard Mielewczyk

Nad grobem Kaszubskiego Stolema. Fot. Żaneta Janicka

Nad grobem prezydent Miasta Gdyni Franciszki Cegielskiej. Fot. Żaneta Janicka