W ostatnim miesiącu na Cmentarzu Oksywskim, rozpoczęto prace renowacyjne grobów: Antoniego Abrahama, Bernarda Chrzanowskiego, ks. Antoniego Muchowskiego oraz ks. Joachima Krupki. Dzięki zaangażowaniu gdyńskich Kaszubów – Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury wykonano szereg zabiegów renowacyjnych:

– grób Antoniego Abrahama: wymieniono nawierzchnię wokół nagrobka – stare, zniszczone płyty chodnikowe zastąpiono kostką brukową, wymieniono i wzmocniono tylną podmurówkę od strony skarpy.

– grób Bernarda Chrzanowskiego: odnowiono kute ogrodzenie nagrobka: wypiaskowano, zespawano, zakonserwowano i odmalowano wszystkie elementy ogrodzenia.

– grób ks. Antoniego Muchowskiego: wypiaskowano, zakonserwowano i odmalowano elementy ogrodzenia (łańcuchy).

– grób ks. Joachima Krupki: wypiaskowano, zakonserwowano i odmalowano część elementów ogrodzenia nagrobka.

W realizacji prac konserwacyjnych pomogli nam: parafia pw. Św. Michała Archanioła – proboszcz ks. kanonik Kazimierz Glama, firma Stal Compleks Czesława Toruńczaka, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama (dyrektor Ewa Andrzejewska, kierownik administracyjna Ewa Bogowicz), firma Borski – Stanisława Borskiego, firma Granit Jarosława Halickiego oraz Jerzy Miotke, Danuta Krygier i Paweł Burski.

Wszystkim firmom i osobom prywatnym składamy serdeczne podziękowania za wkład w to ważne i niezwykle potrzebne dzieło.

Ostatnim etapem prac zaplanowanych na maj, będzie przygotowanie tablic informacyjnych ulokowanych przy wejściu na Cmentarz Oksywski, odnoszących się w swej treści do historii tego ważnego miejsca oraz spoczywających tutaj zasłużonych postaci.

Podczas prac renowacyjnych nagrobka Antoniego Abrahama. Fot. Danuta Krygier

Nowa nawierzchnia wokół nagrobka Antoniego Abrahama. Fot. Andrzej Busler

Wzmocniono i zbudowano nową, tylną podmurówkę. Fot. Andrzej Busler

Odnowione, piękne, kute ogrodzenie grobu Bernarda Chrzanowskiego. Fot. Andrzej Busler

Już niebawem powrócą odnowione łańcuchy z ogrodzenia grobu ks. Antoniego Muchowskiego. Fot. Andrzej Busler

Odnowiona część ogrodzenia ks. Joachima Krupki. Fot. Andrzej Busler

Informację o naszych działaniach zamieścił Urząd Miasta Gdyni na swoim profilu twitterowym – kliknij tutaj.

W 2014 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni wykonało prace renowacyjne nagrobka Antoniego Abrahama pod kierunkiem prof. Tomasza Sobisza z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obejmowały one wówczas uzupełnienie, ponowne zakotwiczenie zniszczonych przez złomiarzy napisów.

Materiał nawiązujący do postaci Antoniego Abrahama, zrealizowany w 2017 roku przez Radio Gdańsk można posłuchać – kliknij tutaj.