Pomorski Kongres Obywatelski
Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,
jesteśmy współzależni i będziemy współzależni. Nikt z nas w pojedynkę nie uchyli się od skutków zmian klimatycznych, nie zbuduje swojego osobnego świata cyfrowego, swojego rynku pracy, swojej marki regionu. Nikt samemu nie stworzy swojego proinnowacyjnego systemu rozwoju, ani nie zaradzi skutkom katastrof naturalnych.
Wolność, którą mądrze wypracowaliśmy sobie 30 lat temu wyzwoliła w nas pokłady indywidualizmu, chęci „urządzenia się” w pojedynkę, przezwyciężenia szarości PRLu i zapewnienia sobie bezpieczeństwa ekonomicznego. Nasz dynamiczny indywidualizm przyniósł wspaniałe owoce, ale teraz czas na korektę, na więcej myślenia i działania zbiorowego, na więcej RAZEM. Od nas zależy, czy będzie to RAZEM dyktowane z góry, czy RAZEM PARTNERSKIE, wynikające z naszej dojrzałości, zrozumienia wspólnoty interesów i poszerzenia naszej tożsamości. W oparciu o PARTNERSKIE RAZEM – zbudowane na zaufaniu, lojalności i obniżeniu lęku przed otwartością – jesteśmy w stanie lepiej wykorzystywać nasze zróżnicowane kompetencje i doświadczenia, lepiej koordynować rozwój.
Dlatego tematem XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego jest PARTNERSKIE POMORZE DLA DEMOKRACJI I ROZWOJU. Wierzymy, że więcej partnerstwa we wszystkich dziedzinach naszego życia będzie korzystne dla dobrobytu, dla regionalnej i lokalnej demokracji oraz dla wyjścia z naszych silosów, by sprostać wyzwaniom horyzontalnym (ponadsektorowym), które się przed nami piętrzą. Wierzymy, że PARTNERSKIE POMORZE wskaże również drogę dla innych regionów i dla Polski, jak miało to już miejsce w historii.
Nasze obywatelskie spotkanie wszystkich środowisk Pomorzan odbędzie się 11 maja na Uniwersytecie Gdańskim w gmachu Wydziału Nauk Społecznych (Gdańsk, ul. J. Bażyńskiego 4) w godz. 10.00‑17.30. Będziemy rozmawiali m. in. o partnerstwie w edukacji i edukacji do partnerstwa, o partnerskiej gospodarce oraz o partnerskich relacjach pomiędzy władzą samorządową a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W ramach sesji plenarnej otwierającej wydarzenie będzie można usłyszeć wypowiedzi m. in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Adama D. Rotfelda, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz prof. Cezarego Obrachta­‑Prondzyńskiego. Bardzo interesująco zapowiada się również dyskusja plenarna zamykająca obrady pt. Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego? Głos w tej dyskusji zabiorą prof. Marcin Król, prof. Zbigniew Szawarski oraz tegoroczna maturzystka Julia Borzeszkowska, organizatorka „Marszu ponad podziałami”, inicjatywy, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce.
Zadbajmy, aby spotkanie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszam odbyło się w atmosferze wzajemnego szacunku i prawdziwego partnerstwa. Na naszej stronie internetowej dostępny jest program oraz formularz rejestracyjny (wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona). Zachęcam do dzielenia się informacją o Kongresie z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi oraz do śledzenia aktualności w naszych mediach społecznościowych. W szczególności zachęcam matki i ojców, by wybrali się na Kongres wraz ze swoimi dziećmi, by zachęcili je do zabierania głosu (będzie do tego dużo okazji) oraz sami dali przykład swoim udziałem w debacie.
Z najlepszymi pozdrowieniami,
dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego
Organizator
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Partnerzy strategiczni
Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju Uniwersytet Gdański

XI POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI
PARTNERSKIE POMORZE DLA DEMOKRACJI I ROZWOJU
11 maja 2019 r., Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych (Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4)

10:00 – 11:30 SESJA PLENARNA OTWIERAJĄCA: IDEA PARTNERSKIEGO POMORZA
Otwarcie Kongresu:
– prof. Jerzy Gwizdała*, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Powitanie uczestników XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego na Uniwersytecie Gdańskim
* udział niepotwierdzony
– dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator Kongresu Obywatelskiego, Partnerstwo oparte na sercu i rozumie
Wspólne odśpiewanie hymnu „Morze nasze morze”
– Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Idea partnerskiego samorządu – co już robimy razem i co razem powinniśmy robić w przyszłości?
– Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, Więzi międzyludzkie podstawą partnerstwa
Wystąpienia:
– prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Co znaczy partnerstwo?
– prof. Adam D. Rotfeld, Uniwersytet Warszawski, b. Minister Spraw Zagranicznych, Partnerstwo a nowy porządek międzynarodowy
– prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdańsk, Idea partnerstwa w sferze kulturowo-tożsamościowej – czyli obywatelskie Pomorze

11:30 – 12:00 PRZERWA NA KAWĘ I ODWIEDZENIE STOISK

12:00 – 13:30 RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE – RUNDA I
SESJA I. ZROZUMIEĆ „SOLIDARNOŚĆ” I PROCES ODZYSKANIA WOLNOŚCI – OPOWIEŚĆ UCZESTNIKA, 30 LAT PO
Spotkanie z Jackiem Merklem, działaczem Solidarności, w latach 1989–1993 posłem na Sejm, Współzałożycielem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Wystąpienie, pytania i dyskusja
SESJA II. JAKA KOMUNIKACJA PRZYSZŁOŚCI – CO PO ERZE PISMA?
Moderator: Marcin Wełnicki, pisarz, miłośnik fantastyki
Wprowadzenie: Jacek Dukaj, pisarz, Droga komunikacyjna człowieka – od mowy, przez pismo do bezpośredniego transferu przeżyć. Co nas czeka?
Dyskusja z uczestnikami sesji
Partnerzy sesji: Biblioteka Główna – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Gdański Klub Fantastyki
SESJA III. PARTNERSTWO W EDUKACJI
Formuła sesji: Speed dating z ekspertami
Moderator: Zofia Lisiecka, Fundacja Edukacyjna ODiTK
Zagadnienia:
1) Relacje w środowisku edukacyjnym: jak stworzyć w środowisku edukacyjnym partnerskie relacje uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel, dziecko-rodzic itd. oraz partnerskie relacje z otoczeniem szkoły i pracownikami niedydaktycznymi, jak tworzyć klimat sprzyjający partnerstwu i uczący współdziałania (wzajemna pomoc uczniowska, realizacja projektów w grupie itp.)?
Eksperci:
– Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, II LO w Sopocie
– Licealistka z X LO w Gdyni
2) Tolerancja i otwartość: jak przygotowywać do życia w wielokulturowym, różnorodnym społeczeństwie, popularyzować metody radzenia sobie z „mową nienawiści”, budować empatię i partnerstwo np. wobec zróżnicowanej sytuacji materialnej, niepełnosprawności, różnic w pochodzeniu („dzieci migranckie”) itp.
Ekspert:
– dr Magdalena Żadkowska, Zakład Socjologii Życia Codziennego, Uniwersytet Gdański,
3) Współodpowiedzialność za edukację: dlaczego edukacja jest dobrem wspólnym, jak do współpracy i współodpowiedzialności za edukacyjny ekosystem zapraszać różnych interesariuszy, jak łączyć różnorodne specyfiki działania i cele sektora publicznego i prywatnego?
Eksperci:
– prof. Arnold Kłonczyński, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
– Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, coach, założycielka firm JobHunter oraz Business Coach
4) Granice inicjatywności w edukacji: jak w ramach obowiązującego systemu realizować inicjatywy nauczycieli i uczniów, gdzie szukać sojuszników, na ile ogranicza nas system, a na ile sami się ograniczamy?
Eksperci:
– Agnieszka Tomasik, dyrektor ZSO nr 8 w Gdańsku
– Marcin Stiburski, pomysłodawca Szkoły Minimalnej
Odniesienie do dyskusji:
– Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
– Grzegorz Szczuka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, Urząd Miasta Gdańsk
Partnerzy sesji: Szkoła Kalejdoskop, Fundacja Inspirujące Przykłady
SESJA IV. JAK BUDOWAĆ DEMOKRACJĘ LOKALNĄ OPARTĄ NA ROZMOWIE, PARTYCYPACJI I PARTNERSTWIE?
Formuła sesji: Speed dating z ekspertami
Moderator: dr Marcin Gerwin, politolog, współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej
Mówcy wprowadzający:
– Piotr Grzelak, Wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa
– dr Anna Strzałkowska, Uniwersytet Gdański
Dyskusja z uczestnikami sesji
Partnerzy sesji: Urząd Miasta Gdańsk
SESJA V. PARTNERSTWO DLA POMORSKIEGO DIGITAL INNOVATION HUB
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja zmienia warunki gry w gospodarce, społeczeństwie oraz demokracji. Jak nie wypaść z tej gry i nie zostać statystą? Jakiego partnerstwa potrzebujemy aby zostać zauważonym i wykorzystać rozporoszone kompetencje? Jakie mogą być pomorskie atuty oraz nisze – w bliższej i dalszej perspektywie?
Moderator: Stanisław Szultka, Uniwersytet Gdański, ekspert IBnGR
Paneliści:
– Jan F. Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
– prof. Jacek Rumiński, AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji, Politechnika Gdańska
– Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre
– Sławomir Koprowski, Prezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju
– Radosław Zdunek, Prezes Zarządu Toucan Systems
Partner sesji: Pomorski Fundusz Rozwoju

13:30 – 14:00 PRZERWA NA KAWĘ I ODWIEDZENIE STOISK

14:00 – 15:30 RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE – RUNDA II
SESJA VI. KLIMAT – CO SIĘ STANIE Z POMORZEM ZA 30 LAT? JAK SIĘ NA TO W DUCHU PARTNERSTWA PRZYGOTOWAĆ?
Moderator: Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP
Paneliści:
– Kamil Wyszkowski, dyrektor inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, Świat wobec globalnych wyzwań klimatycznych
– prof. Jan Marcin Węsławski, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, Wpływ klimatu na przyrodę
– prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, Wpływ klimatu na poziom mórz
Partner sesji: Instytut Oceanologii PAN
SESJA VII. PRAWDA CZY SKUTECZNOŚĆ? – DEBATA MŁODYCH
Moderator: prof. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
Debata oksfordzka młodego pokolenia Pomorzan:
– wystąpienie wprowadzające każdej ze stron
– kontrargumenty każdej ze stron
– ustosunkowanie się i podsumowanie
Dyskusja z uczestnikami sesji
Podsumowanie debaty:
– dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański
Partnerzy sesji: Młodzi Ponad Podziałami, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
SESJA VIII. ANIMACJA KULTURY LOKALNEJ – DLA LEPSZEJ JAKOŚCI ŻYCIA I ROZWOJU
Moderator: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
Paneliści:
– dr Agata Andrasiak, Koordynatorka programu „Sieć Kultury”, Instytut Kultury Miejskiej
– Katarzyna Bednarek, Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Kwidzyn
– Paweł Żmuda, Dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
– Piotr Zatoń, Prezes Zarządu, Fundacja „Aby chciało się chcieć”
Partnerzy sesji: Nadbałtyckie Centrum Kultury
SESJA IX. JAK WYKORZYSTAĆ TALENTY I ENERGIĘ MIGRANTÓW I JAK UŁOŻYĆ WZAJEMNE RELACJE?
Model Integracji Imigrantów (MII) to zainicjowana przez Pawła Adamowicza pierwsza miejska polityka integracyjna w Polsce i regionie. Dotyczy wszystkich aspektów życia wspólnoty samorządowej: edukacji, rynku pracy, kultury, zdrowia itd. Można powiedzieć, że MII to narzędzie zarządzania różnorodnością: układania partnerskich relacji w atmosferze otwartości i równości, dzięki której możemy sięgać do talentów i energii migrantów, budować kompetencję współpracy i komunikacji – mimo różnic. Jednocześnie otwartość na różnorodność tworzymy wszyscy my, obywatele/ki Pomorza: w miejscu pracy, szkole, sąsiedztwie. Czy to potrafimy? Dlaczego rynek pracy jest kluczowy? Jak możemy się zaangażować we wdrażanie MII „na własnym” podwórku, czyniąc Pomorze otwartym i przyjaznym, pozwalającym imigrantom zapuścić tu korzenie?
Moderator: Marta Siciarek, koordynatorka Modelu Integracji Imigrantów i Założycielka Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Paneliści:
– Joanna Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
– Dominika Cieślikowska, ekspertka ds. różnorodności
– Vasili Lesiak, pracownik pochodzący z Rosji
– Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza
– Bogdan Lubiński*, Prezes Zarządu Polmor Sp. z o.o.
* udział niepotwierdzony
Partner sesji: Wojewódzki Urząd Pracy

15:30 – 16:15 PRZERWA LUNCHOWA

16:15 – 17:30 SESJA PLENARNA ZAMYKAJĄCA: CZY DEMOKRACJA POTRZEBUJE ŁADU MORALNEGO?
Moderator: prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych UW
Wprowadzenie:
– Julia Borzeszkowska, „Młodzi ponad podziałami”
– prof. Zbigniew Szawarski, Instytut Filozofii UW
– prof. Marcin Król, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Otwarta dyskusja Pomorzan
Słowo na zakończenie Kongresu:
– dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator Kongresu Obywatelskiego