Geografia Kaszub to najnowsza publikacja dr. Jana Mordawskiego, autora ponad 130 książek naukowych i popularnonaukowych, 7 atlasów i ok. 80 artykułów naukowych, a jednocześnie zasłużonego członka gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, laureata Medalu Srebrna Tabakiera Abrahama.

24 kwietnia odbyła się promocja jego Geografii Kaszub w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury przy al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych przez prezesa KFK Jerzego Miotkego oraz wręczenia medalu „Civitas E Mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Dr Mordawski otrzymał go z rąk wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni Stanisława Borskiego.

Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację promowanej książki i wysłuchali wyczerpujących i interesujących informacji na jej temat wygłoszonych przez autora. Jan Mordawski tłumaczył m.in. zasady, którymi kierował się ustalając granice współczesnych Kaszub, przybliżył zagadnienia związane z gęstością zaludnienia, przyrostem naturalnym, rozwojem przemysłu oraz używaniem języka kaszubskiego. Opowiadał również o kulisach pracy geografa i twórcy prac poświęconych geografii. Podkreślił, że szczególnie pracochłonne było opracowanie tabel dotyczących współpracy poszczególnych pomorskich samorządów na szczeblu regionalnym, lokalnym i międzynarodowym.

Na zakończenie autor odpowiadał na pytania uczestników spotkania i podpisywał książki.

Książkę Geografia Kaszub wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Można ją nabyć w Księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC – kliknij tutaj.

Prezes KFK Jerzy Miotke i dr Dariusz Majkowski rozpoczynający spotkanie. Fot. Żaneta Janicka

Rozmowa z dr. Janem Mordawski. Fot. Żaneta Janicka

Wręczenie Medalu dr. Janowi Mordawskiemu przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni – Stanisława Borskiego. Fot. Żaneta Janicka

„Civitas E Mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia” przyznawany przez Prezydenta Miasta Gdyni. Fot. Żaneta Janicka

Autor „Geografii Kaszub” dokonujący pamiątkowych wpisów. Fot. Żaneta Janicka

Od lewej: prezes ZKP Andrzej Busler, prezes KFK Jerzy Miotke, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Borski, dr Jan Mordawski, była wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel, radny Miasta Gdyni Zenon Roda i skarbnik ZKP Gdynia Renata Gleinert. Fot. Żaneta Janicka

Więcej zdjęć z wydarzenia jest dostępnych – kliknij tutaj.