Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Drëcha, Prezesa ZKP Gdynia w latach 1986-1992 oraz 2004-2007, jednego z Liderów Klubu Rodzin Trzebiatowskich

śp.

Aleksandra Jutrzenki-Trzebiatowskiego

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 22 maja (środa):

– 10.30 Msza św. w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni (ul. Kopernika 75)

– 12.00 Ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni

Aleksander Jutrzenka-Trzebiatowski – urodzony 6 lipca 1933 roku w Węsiorach nieopodal Sulęczyna w rodzinie Wiktora i Antoniny Trzebiatowskich. Był przedstawicielem kaszubskiego rodu szlacheckiego Jutrzenka–Trzebiatowskich, którego gniazdem rodowym jest miejscowość Trzebiatkowy, położona pomiędzy Bytowem a Miastkiem. Po ukończeniu technikum w 1952 roku podjął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni gdzie pracował do odejścia na emeryturę w 1996 roku. Przeszedł kolejne szczeble zawodowe od ślusarza do kierownika Oddziału Morskiej Obsługi Statków. W 1969 uzyskał tytuł inżyniera Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budowy Okrętów Studium Wieczorowego. A. Trzebiatowski od wielu lat związany był z ruchem kaszubskim. W Gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego pojawił się w 1981 roku. Pięć lat później został jego prezesem, zapoczątkowując niezwykle aktywny okres w historii tego Oddziału. W krótkim czasie zachęcił w swoim zakładzie pracy kilkudziesięciu stoczniowców do wstąpienia i pracy społecznej w ZKP. Lata prezesury A. Trzebiatowskiego to nawiązanie dobrej współpracy z Zarządem Głównym ZKP, Urzędem Miasta Gdyni oraz wieloma księżmi gdyńskimi. Tylko w ciągu pierwszych trzech lat prezesury A. Trzebiatowskiego, Gdyński Oddział zorganizował 24 imprezy różnego typu. Część z nich na trwałe wpisała się w kalendarz kaszubskiej społeczności Gdyni i jest kontynuowana do dzisiaj. W ówczesnym czasie przygotowano także oprawę 30 kaszubskich mszy świętych. Dalsze lata to kolejne inicjatywy – odsłonięcie tablicy pamiątkowej Leona Roppla w 1986 roku w kościele NSPJ w Gdyni, zainicjowanie zbiórki środków na późniejsze odsłonięcie pamiątkowej tablicy wójta Jana Radtkego w 1989 roku, powołanie Klubu Haftu Kaszubskiego Rozeta oraz ufundowanie sztandaru Oddziału. Na pierwsze lata kierowania Gdyńskim ZKP przypadło bardzo ważne wydarzenie – udział delegacji Gdyńskiego Oddziału we wręczeniu darów w dniu 11 czerwca 1987 roku podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II. Kilkanaście lat późnej w 1999 roku Aleksander Trzebiatowski doświadczył zaszczytu składania Janowi Pawłowi II darów w imieniu społeczności kaszubskiej podczas mszy świętej na sopockim hipodromie. W czasie kierowania przez A. Trzebiatowskiego Gdyńskim ZKP, w 1992 roku gdyńscy Kaszubi włączyli się w odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego na Skwerze Kościuszki. Funkcję prezesa ZKP Gdynia A. Trzebiatowski pełnił przez dwie kadencję do 1992 roku oraz trzeci raz w latach 2004-2007. W późniejszym czasie przez wiele lat był wiceprezesem. W 2001 roku był współfundatorem pomnika Antoniego Abrahama na placu Kaszubskim. A. Trzebiatowski był także aktywnym członkiem Klubu Rodziny Trzebiatowskich gdzie corocznie włączał się w organizację imponujących zjazdów rodzinnych, na które czasami przybywało około tysiąca przedstawicieli rodu Trzebiatowskich z różnych zakątków świata. Duże zaangażowanie A. Trzebiatowskiego w pracę społeczną zostało uhonorowane przez władze miasta, przyznając mu Medal 70–lecia Gdyni. Zarząd Główny ZKP przyznał A. Trzebiatowskiemu Medal 40–lecia Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Za pracę zawodową w przemyśle stoczniowym został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rodzimy oddział ZKP uhonorował swego trzykrotnego prezesa Medalem „Srebrna Tabakiera Abrahama” w 2008 roku.

(na podstawie biogramu Andrzej Buslera z II tomu Encyklopedii Gdyni)